Studujte němčinu metodou Berlitz a zlepšujte se lekci za lekcí

on 26 červenec 2017

 

clanek cervenec 2017 nemcina jazservisVětšina lidí nejspíš dovede napočítat německy alespoň do tří a zná i několik dalších slovíček, pocházejících z němčiny, která se v průběhu času v Česku vžila. Ale nebylo by skvělé rozumět našim dvěma sousedním národům mnohem lépe? Třeba si umět popovídat o fotbale či o jídle nad džbánkem piva, až se na podzim vydáte na populární Octoberfest?

V rámci jazykových kurzů němčiny Berlitz si můžete zvolit jakékoliv téma podle Vašeho zájmu a s pomocí našich zkušených lektorů získat výborné komunikační schopnosti pro plynulou konverzaci v německém jazyce.

Zvolte si ten správný kurz

Libovolná všeobecná témata mohou být náplní individuálních soukromých lekcí, jejichž intenzitu a časové rozložení si každý student volí podle vlastních potřeb. Zajímavá a užitečná náplň vyučovacích hodin dodává začátečníkům i pokročilým chuť do dalšího studia.

Více odborné, technické či obchodní zaměření pak mohou mít individuální či skupinové firemní kurzy. Německý jazyk je v naší zemi používán a vyžadován velkou řadou společností, obchodujících či spolupracujících s německy mluvícími partnery.

Soukromé či firemní kurzy probíhají buď v našich učebnách v centru Prahy nebo na jakémkoliv jiném místě, které si student zvolí (například v prostředí domova, v kanceláři a podobně). Ve všech případech se setkává student s lektorem tváří v tvář. Pro mimopražské studenty nebo pro ty, kteří vyžadují větší flexibilitu nabízíme také lekce ve virtuálních třídách nebo po telefonu.

Pro zájemce, kteří preferují samostudium nebo se nemohou zavázat k pravidelným hodinám máme k dispozici online kurzy němčiny. Speciálně vyvinutá platforma CyberTeachers poskytuje moderní způsob studia jazyků.

 

Dosáhněte pokroku s každou lekcí

Ať už si zvolíte jakýkoliv kurz, společným cílem bude vždy dosažení znatelného zlepšení s každou lekcí. S odborníky v oblasti lingvistiky neustále pracujeme na zdokonalování metod a technik výuky, tak aby jazykové kurzy Berlitz byly co nejefektivnější a přinášely skvělé výsledky.

K výrazným pokrokům v jazykových znalostech a schopnostech našich studentů vede především unikátní výuková metoda Berlitz, která staví na následujících pilířích:

  • Lekce jsou maximálně přizpůsobeny potřebám studentů.
  • Výuka je vedena profesionálními lektory z řad rodilých mluvčích s mnohaletou praxí.
  • Veškerá interakce probíhá v německém jazyce.
  • Důraz je kladen především na používání mluvené řeči, kdy student hovoří alespoň 60 % času.
  • Slovíčka a gramatika jsou vyučovány intuitivně.
  • Zdarma poskytované studijní materiály jsou moderní, praktické a díky výběru aktuálních témat i zajímavé.

 

Pokud Vás láká studium němčiny a máte nějaký dotaz k nabízeným kurzům, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 273 136 015 nebo prostřednictvím elektronické zprávy.

Jazykové centrum Berlitz Praha a výuková metoda Berlitz Method®

Jazykové centrum Berlitz nabízí díky své mnohaleté zkušenosti v oboru jazykového vzdělávání prvotřídní služby. Spektrum nabízených kurzů je u nás velice široké. Zájemci mají na výběr kurzy více než 40 světových jazyků. V jazykové škole Berlitz studují nejen mladí lidé, pro které se znalost cizího jazyka stává v dnešní době téměř nezbytností, ale také děti předškolního a školního věku (v programech pro děti), pracovníci na všech úrovních, včetně vrcholových manažerů (například v kurzech Business English) nebo kdokoliv, kdo se chce naučit cizí jazyk pro vlastní rozvoj.

Protože spokojenost a úspěch studentů je u nás na prvním místě, snažíme se výuku co nejvíce přizpůsobit individuálním přáním a potřebám. Abychom mohli poskytnout jazykové vzdělání nejen klientům, kteří mohou docházet na výuku do učeben v centru Berlitz v Praze, nabízíme také online studium ve virtuálních třídách či online samostudium s asistencí nebo konverzační kurzy po telefonu. Naším cílem je pomoci studentům dosáhnout znatelných pokroků ve všech aspektech zvolené cizí řeči. Profesionální lektoři - rodilí mluvčí, kladou důraz především na sebevědomé používání mluveného jazyka, ale nezapomínají ani na porozumění při poslechu, psaný projev či gramatiku.

S cílem poskytnout efektivní a zábavnou formu výuky, která by studenty bavila a přinesla výsledky, jsme vyvinuli metodu Berlitz Method®. Základním kamenem jsou vyškolení lektoři, kteří se neustále dále vzdělávají, a kvalita jejich výuky je sledována. Berlitz metoda staví potřeby studentů na první místo. Výuka je vedena v cílovém jazyce, což napomáhá k lepšímu zažití si návyků. Studenti jsou aktivně zapojování do diskuzí a snahou je, aby mluvili alespoň 60 % času. Gramatika je vyučována spíše intuitivně jako součást používaných jazykových spojení. Každá lekce má stanoven určitý cíl, ke kterému lektor směřuje studenty prostřednictvím praktických cvičení. K oživení výuky napomáhají moderní a praktické výukové materiály v podobě tištěných, audio nebo video materiálů s aktuálními tématy z běžného života nebo z oblasti zájmu studentů.


Hledáte jazykovou školu s vysokou kvalitou výuky, profesionálním personálem, moderními metodami výuky a celou řadou spokojených studentů? Chcete se učit méně obvyklý jazyk než je angličtina či němčina? Pak výuka cizích jazyků v jazykové škole Bertliz může být tím pravým pro Vás.

Mohlo by Vás zajímat

Více než 40 světových jazyků | Metoda Berlitz | Výuka v Praze | Firemní výuka | Skupinová výuka | Telefonické a online lekce | CyberTeachers | Intenzita kurzů | Letní tábor 2017 | Novinky

V dnešním světě, kde se globalizace nezadržitelně vkrádá do mnoha aspektů našich životů, má znalost alespoň 2 jazyků značné výhody. Cizí řeč je často třeba pro výkon zaměstnání. Ke zlepšení cizojazyčné komunikace mohou dopomoci například naše firemní jazykové kurzy.

V jazykovém centru Berlitz si mohou zájemci zvolit z individuálních či skupinových kurzů. Studium s námi nabízí řadu výhod:

 

Máte-li jakýkoliv dotaz k některému z nabízených kurzů, kontaktujte nás a my Vám rádi poskytneme bližší informace.

Naši studenti se v minulosti zajímali například, jaký je rozdíl mezi studiem v zahraničí a online studiem. Nebo jak mohou efektivně využít dlouhé zimní večery k intenzivnímu studiu jazyků. Z profesionálních kruhů přicházejí často také dotazy ohledně našich firemních jazykových kurzů.